Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι, είτε λόγω της βαρύτητας της καρδιαγγειακής του νόσου , είτε λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των συμπτωμάτων του είτε λόγω άλλων καταστάσεων που δεν του το επιτρέπουν (μεγάλη ηλικία, νευρολογικής ή ορθοπεδικής φύσης προβλήματα, εξασθενημένος οργανισμός).

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή και για οποιδήποτε άλλο λόγο ζητηθεί έχω τη δυνατότητα να εξετάζω και να παρακολουθώ τους ασθενείς μου στην οικεία τους ,χωρίς να μπαίνουν στην ταλαιπωρία της μετακίνησης.

Κατά την επίσκεψη μου πέραν της λήψης του ιστορικού, της αναλυτικής κλινικής εξέτασης και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος υπάρχει και η δυνατότητα για κατ΄οίκον υπέρηχο-triplex καρδιάς.

Επομένως και στην κατ΄οικον επίσκεψη δίδεται η δυνατότητα για μία πλήρη και ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι από εκεί εξαρτάται και η περαιτέρω σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς (πχ χορήγηση φαρμάκων, συνέχιση της κατ οίκον νοηλείας ή ανάγκη για περαιτέρω νοσοκομειακή περίθαλψη).

Όπως και με τους ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο μου, φροντίζω η επικοινωνία μου τόσο με τους ίδιους ή με το περιβάλλον τους να είναι τακτική μετά την πρώτη επίσκεψη προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Επικοινωνία με το ιατρείο

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για να κλείσετε το ραντεβού σας ή δείτε την τοποθεσία του ιατρείου στους χάρτες της Google. Για έκτακτα περιστατικά μπορείτε να καλείτε και στο 6944435433