Όταν ολοκληρώνεται η πρώτη επίσκεψη του ασθενούς , έχοντας πλέον συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα από το αναλυτικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και παρακλινική εξέταση του παραδίδω έναν πλήρη φάκελο που περιέχει τα εξής:

Α) Αναλυτικά πορίσματα από όλον τον εργαστηριακό έλεγχο που κάναμε (ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχος καρδιάς-triplex , δοκιμασία κοπώσεως, holter ρυθμού και πίεσης).

Β) Ένα μηχανογραφημένο , εξαιρετικά αναλυτικό πόρισμα (report) στο οποίο καταγράφονται μεθοδικά και με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα δεδομένα που προέκυψαν από την εξέταση του ασθενούς μου όπως:
– αναλυτικό ατομικό ιστορικό και παράγοντες κινδύνου
-οικογενειακό ιστορικό
-λαμβανόμενη αγωγή (φάρμακα που ήδη λάμβανε)
-ευρήματα από πρόσφατους αιματολογικούς ή άλλους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί προ της δικής μου εκτιμήσεως
-αιτία προσέλευσης στο ιατρείο μου
-αναλυτική περιγραφή των συμπτωμάτων και της παρούσης καταστάσεως
-αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων μου από την πλήρη κλινική εξέταση
-αναλυτική περιγραφή των ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων
-αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων από τον υπέρηχο-triplex καρδιάς
-αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων και των υπόλοιπων παρακλινικών εξετάσεων στις οποίες τυχόν υπεβλήθη ο ασθενής μου (δοκιμασία κοπώσεως, holter ρυθμού, holter πίεσης)
-αναλυτική περιγραφή των συμπερασμάτων και των τελικών διαγνώσεων μου (πάντα αιτιολογημένα) και της πρόγνωσης
-αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για το τί περαιτέρω έλεγχος χρειάζεται (πάντα αιτιολογημένα)
-αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για τις όποιες αλλαγές χρειάζεται να κάνει ο ασθενής μου στον τρόπο ζωής του (κάπνισμα, διατροφή, άσκηση κτλ)
-αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για τη θεραπευτική αγωγή (πάντα αιτιολογημένα)
-χρονοδιάγραμμα επανεκτίμησης

Αυτός ο πλήρης φάκελος παραδίδεται στον ασθενή μου αλλά παράλληλα υπάρχει και αποθηκευμένος στο δικό μου ηλεκτρονικό αρχείο προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμος, όποτε χρειαστεί καθώς και για να έχω πλήρη εικόνα του ασθενούς μου στις επόμενες επισκέψεις.

Εντούτοις καλό θα είναι, ο ασθενής να τον φέρει πάντα μαζί του στις επανεκτιμήσεις καθώς επίσης και κάθε φορά που θα χρειαστεί να επισκεφθεί κάποιον άλλο ιατρό άλλης ή της ιδίας ειδικότητος ή κάποιο νοσοκομείο.

Επικοινωνία με το ιατρείο

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για να κλείσετε το ραντεβού σας ή δείτε την τοποθεσία του ιατρείου στους χάρτες της Google. Για έκτακτα περιστατικά μπορείτε να καλείτε και στο 6944435433