Η αρχική προσέγγιση με τον ασθενή είναι πολύτιμη και θεμελιώδης τόσο για την ορθή διάγνωση και θεραπεία όσο και για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον θεράποντα ιατρό και τον εξεταζόμενο.

Η πρώτη επίσκεψη συνήθως διαρκεί αρκετή ώρα καθότι είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη η αναλυτική διερεύνηση τόσο σε επίπεδο λήψης ιστορικού όσο και σε κλινική και παρακλινική εξέταση.

Στο ιατρείο μου, στην πρώτη επαφή με τον ασθενή, συμπληρώνω αρχικά μία εξαιρετικά αναλυτική φόρμα με όλες τις πληροφορίες από το ιστορικό (αιτία προσέλευσης, ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, πλήρης κατάλογος συμπτωμάτων , προηγηθείς εργαστηριακός έλεγχος και λαμβανόμενη αγωγή).

Η λεπτομερής λήψη του ιστορικού είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική , αφού θέτει τις βάσεις για την ορθή κρίση του ιατρού, κατευθύνει την περαιτέρω διαγνωστική προσπέλαση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Εν συνεχεία , ο ασθενής μου υποβάλλεται σε πλήρη και αναλυτική κατά συστήματα κλινική εξέταση και κατόπιν ακολουθεί ο ενδελεχής παρακλινικός έλεγχος (ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχος-triplex καρδιάς σε όλους τους ασθενείς που με επισκέπτονται για πρώτη φορά και εν συνεχεία εφόσον κρίνεται σκόπιμο βάσει ευρημάτων και ιστορικού μπορεί να ακολουθήσει και ο υπόλοιπος παρακλινικός έλεγχος όπως δοκιμασία κοπώσεως, holter ρυθμού ή holter πίεσης).

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος , και συσχετισθούν όλα τα δεδομένα μαζί, μπαίνουμε στην τρίτη φάση που είναι η εκ νέου συζήτηση με τον ασθενή, η πλήρης ενημέρωσή του εκ μέρους μου για τη διάγνωση και την πρόγνωση (με τρόπο κατανοητό και εύληπτο) και εν συνεχεία δίνονται αναλυτικά οδηγίες τόσο για περαιτέρω διαγνωστικές δοκιμασίες (εφόσον χρειαστούν) όσο και για την πρέπουσα φαρμακευτική αγωγή.

Προσωπικά επιμένω ιδιαίτερα στη συζήτηση τόσο πριν όσο και μετά το τέλος της εξέτασης και πάντα στόχος μου είναι οι οδηγίες που δίνω στον ασθενή μου να είναι απόλυτα σαφείς και αναλυτικές (οι οδηγίες εκτός από προφορικά πάντα δίνονται και γραπτά).

Εντούτοις το έργο μου και η υποχρέωσή μου απέναντι στον ασθενή δεν τελειώνει εδώ. Εκτός από τις οδηγίες που δίνονται αναλυτικά, πάντα ετοιμάζω και έναν πλήρη μηχανογραφημένο φάκελο (report) με αναλυτική καταγραφή όλων των δεδομένων (πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, συμπτώματα, λεπτομερή ευρήματα από την κλινική μου εξέταση, αναλυτικά ευρήματα από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τον υπέρηχο- triplex καρδιάς, τη δοκιμασία κοπώσεως και τα holter , τα συμπεράσματα και τις διαγνώσεις μου, τις συστάσεις μου και όλες τις οδηγίες μου φαρμακευτικές και μη), καθώς επίσης ξεχωριστά και τα αναλυτικά πορίσματα από τον υπέρηχο, την κόπωση και τον υπόλοιπο παρακλινικό έλεγχο, προκειμένου ο ασθενής να έχει πάντα μαζί του έναν πλήρη αναλυτικό ιατρικό φάκελο.

Αυτός ο αναλυτικός φάκελος υπάρχει αποθηκευμένος και σε ηλεκτρονική μορφή στα δικά μου αρχεία προκειμένου να έχω πλήρη εικόνα του ασθενούς στις επόμενες επισκέψεις. Εντούτοις επιθυμητό θα ήταν, όταν ο ασθενής έρχεται για επανεκτίμηση να φέρει πάντα μαζί του αυτόν τον αναλυτικό φάκελο (το ίδιο ισχύει και εφόσον επισκεφθεί οποιονδήποτε ιατρό άλλης ειδικότητος ή νοσοκομείο).

Επικοινωνία με το ιατρείο

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για να κλείσετε το ραντεβού σας ή δείτε την τοποθεσία του ιατρείου στους χάρτες της Google. Για έκτακτα περιστατικά μπορείτε να καλείτε και στο 6944435433