Η προεγχειρητική προετοιμασία ενός ασθενούς περιλαμβάνει και έναν καρδιολογικό έλεγχο προ της επεμβάσεως. Κάθε επέμβαση έχει έναν δυνητικό καρδιολογικό κίνδυνο, από αμελητέο (πχ δερματοχειρουργικές επεμβάσεις) έως σημαντικό (όπως πχ στις αγγειοχειρουγικές επεμβάσεις).

Στο ιατρείο μου το πρωτόκολλο προεγχειρητικού ελέγχου περιλαμβάνει αναλυτικό ιστορικό, πλήρη κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχο καρδιάς. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και δοκιμασία κοπώσεως.

Ο προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος είναι μείζονος σημασίας για τους εξής λόγους:

1) Εκτιμά τον καρδιολογικό κίνδυνο μιας επέμβασης, δηλαδή το κίνδυνο ο ασθενής να υποστεί ένα οξύ καρδιαγγειακό πρόβλημα κατά τη διεγχειρητική ή μετεγχειρητική περίοδο. Αυτός ο κίνδυνος εξαρτάται από το είδος της επέμβασης αλλά και από τον ασθενή. Έτσι βάσει του ιστορικού γνωστών καρδιαγγειακών προβλημάτων, των συμπτωμάτων, των παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία νόσο, της λαμβανόμενης αγωγής αλλά και της παρουσίας άλλων σημαντικών νοσημάτων (πχ νεφρική νόσος, αναπνευστική νόσος) γίνεται μια συνολική εκτίμηση τί καρδιαγγειακούς κινδύνους διατρέχει ο ασθενής κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση.

2) Γίνεται η βέλτιστη ρύθμιση της καρδιολογικής αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν φάρμακα για κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, προκειμένου ο κίνδυνος καρδιολογικών επιπλοκών να μειωθεί αισθητά. Επίσης ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει και έναρξη καρδιολογικής αγωγής προεγχειρητικά (πχ αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση, κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση κ.α.)

3) Γίνεται η βέλτιστη ρύθμιση της καρδιολογικής αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά (ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη κ.α.) ή αντιπηκτικά προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση.

4) Βάσει του ιστορικού , των συμπτωμάτων και του κλινικού και παρακλινικού ελέγχου μπορεί να τεθεί ισχυρή υποψία για υποκείμενα σημαντικά καρδιολογικά προβλήματα που θα θέσουν σε δυνητικό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται ακόμα και να τεθεί θέμα προσωρινής αναβολής της χειρουργικής επέμβασης (εφόσον φυσικά δεν είναι κάποια εξαιρετικά επείγουσα επέμβαση), προκειμένου ο ασθενής να προβεί σε έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο έλεγχο και φυσικά εφόσον πράγματι διαπιστωθεί κάποιο σημαντικό καρδιολογικό πρόβλημα τότε πρώτα να επιλυθεί αυτό και εν συνεχεία να προβεί στη χειρουργική επέμβαση. Αλλά και αν δεν κριθεί αναγκαίο να αναβληθεί η επέμβαση ή η επέμβαση είναι τόσο επείγουσα που δεν υπάρχει χρόνος για τόσο μεγάλη αναβολή καλό είναι όλη η χειρουργική και η αναισθησιολογική ομάδα να γνωρίζει το υποκείμενο καρδιολογικό υπόστρωμα προκειμένου να καθορίσουν και εκείνοι τους δικούς τους χειρισμούς και προφυλάξεις με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια του ασθενούς.

5) Να καθοριστεί κατά πόσον ο ασθενής θα χρειαστεί προεγχειρητικά προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή για αποφυγή του κινδύνου ενδοκαρδίτιδας (πολύ λίγες και συγκεκριμένες πλέον οι ενδείξεις σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα)

Επικοινωνία με το ιατρείο

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για να κλείσετε το ραντεβού σας ή δείτε την τοποθεσία του ιατρείου στους χάρτες της Google. Για έκτακτα περιστατικά μπορείτε να καλείτε και στο 6944435433