<  Πίσω στις Υπηρεσίες

CHECK-UP (ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

Ο ρόλος του καρδιολόγου δεν αφορά μόνο εκείνους που ασθενούν από κάποια καρδιαγγειακή νόσο ή έχουν συμπτώματα που μπορούν να σχετιστούν με κάποιο καρδιακό πρόβλημα αλλά και εκείνους που δεν έχουν συμπτώματα αλλά θέλουν να ελέγξουν την κατάσταση της καρδιαγγειακής υγείας , ιδίως εκείνοι που έχουν παράγοντες κινδύνου (πχ υπέρταση, κάπνισμα, διαβήτη κ.α.) και εκείνοι που έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας.


Στο καρδιολογικό μου κέντρο ο βασικός προσυμπτωματικός έλεγχος περιλαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό, κλινική εξέταση και φυσικά ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχο-triplex καρδιάς. Από εκεί και πέρα βάσει ευρημάτων και εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορεί να γίνει και περαιτέρω έλεγχος (πχ δοκιμασία κοπώσεως ή άλλες παρακλινικές εξετάσεις).


Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι σημαντικός διότι δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύπτονται σημαντικά προβλήματα που ακόμα δεν έχουν εκδηλώσει συμπτωματολογία (πχ υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ή ανεύρυσμα αορτής ή βαλβιδοπάθειες) ή ακόμα και σε περιπτώσεις ασθενών που δεν αντιλαμβάνονται τα δυνητικά συμπτώματα μιας νόσου (χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η σιωπηρή ισχαιμία, δηλαδή σημαντική στεφανιαία νόσος του μυοκαρδίου που προκαλεί ισχαιμικά φαινόμενα χωρίς να εκδηλώνεται πόνος στο στήθος ή η ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή).


Ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν πρέπει να συγχέεται με την προληπτική καρδιολογία καθότι έχουν συμπληρωματική αξία και δεν είναι ταυτόσημες έννοιες. Η προληπτική καρδιολογία ασχολείται με την προσπάθεια πρόληψης από κάποια καρδιαγγειακή νόσο μέσω της πρόληψης εμφάνισης και της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου (πχ με σωστά διατροφικά μοντέλα, με άσκηση, με διακοπή του καπνίσματος , μείωση της πρόσληψης άλατος κ.α.). Ο προσυμπτωματικός έλεγχος έχει σαν κύριο στόχο να διαγνώσει έγκαιρα εάν υφίστανται καρδιαγγειακά προβλήματα τα οποία έως τώρα δεν έχουν δώσει συμπτωματολογία.


Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια εξαιρετικά απλή εξέταση , μικρής χρονικής διάρκειας που δεν ταλαιπωρεί τον ασθενή αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη αφού δίνει στον κλινικό καρδιολόγο πολλές και σημαντικές ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρηχος – TRIPLEX Καρδιάς

Ο υπέρηχος (triplex) καρδιάς αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο για τον κλινικό καρδιολόγο. Η λειτουργία του βασίζεται πάνω στην φυσική των υπερήχων δίνοντας ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δοκιμασία -Test Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο κλινικό καρδιολόγο. Πρόκειται για μία διαγνωστική μέθοδο που βασίζεται στην συνεχή ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter πίεσης

Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει και καταγράφει επί 24 ώρες την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Αποτελείται από μια περιχειρίδα που μπαίνει γύρω από το ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter ρυθμού

Πρόκειται για μία διαγνωστική συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς επί 24 ώρες. Συγκεκριμένα 7 αυτοκόλλητα (που λειτουργούν ως ηλεκτρόδια) ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ