<  Πίσω στις Υπηρεσίες

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος, είναι στην ουσία η πλήρης καρδιολογική εξέταση ενός ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό ή τη γυμναστική. Συνήθως τα γυμναστήρια, τα κολυμβητήρια, οι αθλητικοί όμιλοι αλλά και τα σχολεία ζητούν από τον υποψήφιο προς άθληση ή γυμναστική μία βεβαίωση από καρδιολόγο που να βεβαιώνει την καλή καρδιαγγειακή υγεία του. Το θέμα όμως δεν είναι καθόλου τυπικό. Αντιθέτως είναι πολύ ουσιαστικό , αφού με τον πλήρη καρδιολογικό έλεγχο διασφαλίζεται πρωτίστως η υγεία του αθλούμενου, καθότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν ανακαλυφθεί υποκείμενες καρδιακές νόσοι ( δομικές , αγγειακές, ηλεκτρικές) και που μέχρι τότε ήταν άγνωστες στον υποψήφιο προς άθληση και που θα έθεταν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία του επί εντατικής ασκήσεως.


Στο ιατρείο μου , το πρωτόκολλο προαθλητικού ελεγχου περιλαμβάνει αναλυτικό οικογενειακό και ατομικό ιστορικό , πλήρη κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και συχνά και υπέρηχο-triplex καρδιάς ( ιδίως επί αναφερόμενων συμπτωμάτων, επί οικογενειακού ιστορικού καρδιακής νόσου, επί ύπαρξης φυσημάτων στον κλινικό έλεγχο ή επί παθολογικών ευρημάτων στο ηλεκτροκαρδιογράφημα). Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να γίνει και δοκιμασία κοπώσεως. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση και όλα είναι καλά τότε χορηγείται ειδική βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο αθλούμενος είναι καρδιολογικά υγιής και δύναται να αθληθεί.


Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια εξαιρετικά απλή εξέταση , μικρής χρονικής διάρκειας που δεν ταλαιπωρεί τον ασθενή αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη αφού δίνει στον κλινικό καρδιολόγο πολλές και σημαντικές ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρηχος – TRIPLEX Καρδιάς

Ο υπέρηχος (triplex) καρδιάς αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο για τον κλινικό καρδιολόγο. Η λειτουργία του βασίζεται πάνω στην φυσική των υπερήχων δίνοντας ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δοκιμασία -Test Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο κλινικό καρδιολόγο. Πρόκειται για μία διαγνωστική μέθοδο που βασίζεται στην συνεχή ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter πίεσης

Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει και καταγράφει επί 24 ώρες την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Αποτελείται από μια περιχειρίδα που μπαίνει γύρω από το ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter ρυθμού

Πρόκειται για μία διαγνωστική συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς επί 24 ώρες. Συγκεκριμένα 7 αυτοκόλλητα (που λειτουργούν ως ηλεκτρόδια) ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ