<  Πίσω στις Υπηρεσίες

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Όταν ολοκληρώνεται η πρώτη επίσκεψη του ασθενούς , έχοντας πλέον συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα από το αναλυτικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και παρακλινική εξέταση του παραδίδω έναν πλήρη φάκελο που περιέχει τα εξής:


Α) Αναλυτικά πορίσματα από όλον τον εργαστηριακό έλεγχο που κάναμε (ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχος καρδιάς-triplex , δοκιμασία κοπώσεως, holter ρυθμού και πίεσης).


Β) Ένα μηχανογραφημένο , εξαιρετικά αναλυτικό πόρισμα (report) στο οποίο καταγράφονται μεθοδικά και με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα δεδομένα που προέκυψαν από την εξέταση του ασθενούς μου όπως:
- αναλυτικό ατομικό ιστορικό και παράγοντες κινδύνου
-οικογενειακό ιστορικό
-λαμβανόμενη αγωγή (φάρμακα που ήδη λάμβανε)
-ευρήματα από πρόσφατους αιματολογικούς ή άλλους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί προ της δικής μου εκτιμήσεως
-αιτία προσέλευσης στο ιατρείο μου
-αναλυτική περιγραφή των συμπτωμάτων και της παρούσης καταστάσεως
-αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων μου από την πλήρη κλινική εξέταση
-αναλυτική περιγραφή των ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων
-αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων από τον υπέρηχο-triplex καρδιάς
-αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων και των υπόλοιπων παρακλινικών εξετάσεων στις οποίες τυχόν υπεβλήθη ο ασθενής μου (δοκιμασία κοπώσεως, holter ρυθμού, holter πίεσης)
-αναλυτική περιγραφή των συμπερασμάτων και των τελικών διαγνώσεων μου (πάντα αιτιολογημένα) και της πρόγνωσης
-αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για το τί περαιτέρω έλεγχος χρειάζεται (πάντα αιτιολογημένα)
-αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για τις όποιες αλλαγές χρειάζεται να κάνει ο ασθενής μου στον τρόπο ζωής του (κάπνισμα, διατροφή, άσκηση κτλ)
-αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για τη θεραπευτική αγωγή (πάντα αιτιολογημένα)
-χρονοδιάγραμμα επανεκτίμησης


Αυτός ο πλήρης φάκελος παραδίδεται στον ασθενή μου αλλά παράλληλα υπάρχει και αποθηκευμένος στο δικό μου ηλεκτρονικό αρχείο προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμος, όποτε χρειαστεί καθώς και για να έχω πλήρη εικόνα του ασθενούς μου στις επόμενες επισκέψεις. Εντούτοις καλό θα είναι ,ο ασθενής να τον φέρει πάντα μαζί του στις επανεκτιμήσεις καθώς επίσης και κάθε φορά που θα χρειαστεί να επισκεφθεί κάποιον άλλο ιατρό άλλης ή της ιδίας ειδικότητος ή κάποιο νοσοκομείο.


Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια εξαιρετικά απλή εξέταση , μικρής χρονικής διάρκειας που δεν ταλαιπωρεί τον ασθενή αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη αφού δίνει στον κλινικό καρδιολόγο πολλές και σημαντικές ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρηχος – TRIPLEX Καρδιάς

Ο υπέρηχος (triplex) καρδιάς αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο για τον κλινικό καρδιολόγο. Η λειτουργία του βασίζεται πάνω στην φυσική των υπερήχων δίνοντας ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δοκιμασία -Test Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο κλινικό καρδιολόγο. Πρόκειται για μία διαγνωστική μέθοδο που βασίζεται στην συνεχή ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter πίεσης

Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει και καταγράφει επί 24 ώρες την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Αποτελείται από μια περιχειρίδα που μπαίνει γύρω από το ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter ρυθμού

Πρόκειται για μία διαγνωστική συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς επί 24 ώρες. Συγκεκριμένα 7 αυτοκόλλητα (που λειτουργούν ως ηλεκτρόδια) ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ