<  Πίσω στις Υπηρεσίες

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣ-TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Πολύ συχνά για διάφορους λόγους δεν είναι εφικτή η επίσκεψη του ασθενούς στο ιατρείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δύναμαι να προσφέρω τις ιατρικές μου υπηρεσίες κατ’ οίκον. Κατά την επίσκεψή μου στο σπίτι του ασθενούς πέρα από το αναλυτικό ιστορικό και την πλήρη κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα παρέχω και τη δυνατότητα για κατ’ οίκον υπέρηχο-triplex καρδιάς.


Για αυτό το σκοπό διαθέτω ένα εξαιρετικά σύγχρονης τεχνολογίας φορητό υπέρηχο-triplex καρδιάς που μου δίνει τη δυνατότητα μίας πλήρους, αναλυτικής, άρτιας και εμπεριστατωμένης υπερηχογραφικής μελέτης με άριστες εικόνες και όλες τις απαραίτητες παραμέτρους (MMODE, 2D, COLOUR DOPLER, PULSE DOPLER, CONTINUOUS DOPLER, TDI ) , στο σπίτι του ασθενούς χωρίς καμία ταλαιπωρία για αυτόν και το οικογενειακό του περιβάλλον .


Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι έτσι παρέχεται μία κατ’ οίκον ολοκληρωμένη καρδιολογική εκτίμηση με παροχή όλων των υπηρεσιών που μπορεί να έχει ένα καρδιολογικό ιατρείο, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την ορθή διάγνωση όσο και για την ορθή επιλογή της θεραπευτικής αγωγής. Τέλος να τονισθεί ότι οι εικόνες αποθηκεύονται μέσα στο μηχάνημα και έτσι υπάρχει και η δυνατότητα συγκρίσεων σε δυνητική μελλοντική επανάληψη της υπερηχογραφικής μελέτης.


Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια εξαιρετικά απλή εξέταση , μικρής χρονικής διάρκειας που δεν ταλαιπωρεί τον ασθενή αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη αφού δίνει στον κλινικό καρδιολόγο πολλές και σημαντικές ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρηχος – TRIPLEX Καρδιάς

Ο υπέρηχος (triplex) καρδιάς αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο για τον κλινικό καρδιολόγο. Η λειτουργία του βασίζεται πάνω στην φυσική των υπερήχων δίνοντας ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δοκιμασία -Test Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο κλινικό καρδιολόγο. Πρόκειται για μία διαγνωστική μέθοδο που βασίζεται στην συνεχή ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter πίεσης

Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει και καταγράφει επί 24 ώρες την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Αποτελείται από μια περιχειρίδα που μπαίνει γύρω από το ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter ρυθμού

Πρόκειται για μία διαγνωστική συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς επί 24 ώρες. Συγκεκριμένα 7 αυτοκόλλητα (που λειτουργούν ως ηλεκτρόδια) ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ