<  Πίσω στις Υπηρεσίες

ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι, είτε λόγω της βαρύτητας της καρδιαγγειακής του νόσου , είτε λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των συμπτωμάτων του είτε λόγω άλλων καταστάσεων που δεν του το επιτρέπουν (μεγάλη ηλικία, νευρολογικής ή ορθοπεδικής φύσης προβλήματα, εξασθενημένος οργανισμός). Σε αυτές τις περιπτώσεις ή και για οποιδήποτε άλλο λόγο ζητηθεί έχω τη δυνατότητα να εξετάζω και να παρακολουθώ τους ασθενείς μου στην οικεία τους ,χωρίς να μπαίνουν στην ταλαιπωρία της μετακίνησης.


Κατά την επίσκεψη μου πέραν της λήψης του ιστορικού, της αναλυτικής κλινικής εξέτασης και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος υπάρχει και η δυνατότητα για κατ΄οίκον υπέρηχο-triplex καρδιάς. Επομένως και στην κατ΄οικον επίσκεψη δίδεται η δυνατότητα για μία πλήρη και ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι από εκεί εξαρτάται και η περαιτέρω σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς (πχ χορήγηση φαρμάκων, συνέχιση της κατ οίκον νοηλείας ή ανάγκη για περαιτέρω νοσοκομειακή περίθαλψη). Όπως και με τους ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο μου, φροντίζω η επικοινωνία μου τόσο με τους ίδιους ή με το περιβάλλον τους να είναι τακτική μετά την πρώτη επίσκεψη προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.


Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια εξαιρετικά απλή εξέταση , μικρής χρονικής διάρκειας που δεν ταλαιπωρεί τον ασθενή αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη αφού δίνει στον κλινικό καρδιολόγο πολλές και σημαντικές ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρηχος – TRIPLEX Καρδιάς

Ο υπέρηχος (triplex) καρδιάς αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο για τον κλινικό καρδιολόγο. Η λειτουργία του βασίζεται πάνω στην φυσική των υπερήχων δίνοντας ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δοκιμασία -Test Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο κλινικό καρδιολόγο. Πρόκειται για μία διαγνωστική μέθοδο που βασίζεται στην συνεχή ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter πίεσης

Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει και καταγράφει επί 24 ώρες την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Αποτελείται από μια περιχειρίδα που μπαίνει γύρω από το ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Holter ρυθμού

Πρόκειται για μία διαγνωστική συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς επί 24 ώρες. Συγκεκριμένα 7 αυτοκόλλητα (που λειτουργούν ως ηλεκτρόδια) ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ